Alfa 630 Paravány

Většina pracovníků uvádí, že méně hlučné prostředí se pozitivně projeví na zvýšené produktivitě jejich práce. Akustické paravány tlumí zvuky a pomáhají k vytvoření pohodlného a přínosného pracovního prostředí. Paravány pomáhají omezovat přenos zvuku z jednoho pracoviště na druhé, a tím snižovat nechtěné odvádění pozornosti.

 Více informací o nábytku, včetně ukázek referencí, najdete na našich mateřských stránkách.